Indeks

Selasa, 19 Juni 2012

S007A177 - Menzalimi Diri Sendiri


Sebelumnya ......

(007:177)

sa-a matsalanil qoumil ladzina kadzdzabu bi ayatina

wa anfusahum kanu yadhlimun

Sangat buruk perumpamaan orang-orang yang mendustaakan ayat-ayat Kami.

Mereka menzalimi diri sendiri.

(QS 7 Al A'raf ayat 177)


Selanjutnya ......